Επικαιρότητα

Δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς στον Γαλησσά

Κοινωνία 12/08/2019 22:55
Δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς στον Γαλησσά

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς του Γαλησσα, στο χώρο του γηπέδου, έμπροσθεν του Κοινοτικού Γραφείου - ΚΑΠΗ.

Η Παιδική Χαρά του Γαλησσά προγραμματίστηκε το 2015 με πρόταση της Κοινότητας της περιοχής και η μελέτη έγινε από τα υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο στόχος της δημιουργίας αυτού του χώρου ψυχαγωγίας για τα παιδιά, έγινε παράλληλα με την ίδρυση ΚΑΠΗ για την δημιουργική απασχόληση των ηλικιωμένων, όπως αυτό υλοποιήθηκε το 2018-2019 στο Κοινοτικό Γραφείο.

Η αναβάθμιση της παιδικής χαράς υπολογίζεται να έχει υλοποιηθεί σε πέντε μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 86.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα 2 "Αστική Αναζωογόνηση" του χρηματοδοτικού προγράμματος Πράσινο Ταμείο το 2019.

Ο εξοπλισμός, τα υλικά και η κατασκευή θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ, τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.