Γνώμες

Ο προληπτικός έλεγχος της ακοής στα νεογνά και τα βρέφη

Γνώμες 04/09/2019 11:39
Ο προληπτικός έλεγχος της ακοής στα νεογνά και τα βρέφη

ΑΚΟΗ - μία από τις πολύτιμες πέντε αισθήσεις μας ! Μπορεί να τη θεωρήσει κανείς δεδομένη από τη γέννηση ακόμα. Αυτό όμως δεν ισχύει, πάντα…

Με τον όρο βαρηκοΐα εννοείται η μη αντίληψη των ήχων, όπως αυτοί γίνονται συνήθως αντιληπτοί, από το ¨μέσο¨ φυσιολογικό αυτί. Αποτελεί δε, την πιό συχνή συγγενή ανωμαλία στην νεογνική ηλικία, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην μετέπειτα ζωή του παιδιού, εάν δεν διαγνωστεί έγκαιρα. Ανάλογη με τον βαθμό της βαρηκοΐας (ελαφρά, μέτρια, σοβαρή) και αν αφορά στο ένα ή και στα δύο αυτιά, είναι και η επίπτωσή της στην ικανότητα του μικρού παιδιού, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει την συνήθη ομιλία και επομένως, να αφομοιώσει την γνώση και τη μάθηση.

Στη χώρα μας, έχει υπολογιστεί ότι, στις 1000 γεννήσεις ετησίως, αντιστοιχούν 2-4 νεογέννητα μωρά, με μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα αντιλήψεως και από τα δύο αυτιά, και πολύ μεγαλύτερος αριθμός νεογνών, με μικρότερου βαθμού βαρηκοΐα, μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη.

Στα φυσιολογικά νεογέννητα (αυτά δηλαδή που δεν εμφανίζουν κάποιο σύνδρομο κτλ.) η ανάπτυξη της ομιλίας εξαρτάται και συνδέεται άμεσα, με την ακοή και την ικανότητα αντίληψης του παιδιού. Όταν η ακοή είναι φυσιολογική, η ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου, εξελίσσεται φυσιολογικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα, οι μισές περιπτώσεις βαρηκοΐας στην παιδική ηλικία, είναι κληρονομικής αιτιολογίας και από αυτές, το

70% αφορά τον γενικό πληθυσμό (το 30% συνοδεύεται ή συνυπάρχει με κάποιο σύνδρομο). Για τον λόγο αυτό, ο προληπτικός έλεγχος της ακοής, αποτελεί αναγκαιότητα.

Εφαρμόζεται σήμερα παγκοσμίως, σε όλα τα σύγχρονα Μαιευτήρια -από τα πρώτα κιόλας 24ωρα- μετά την γέννηση, έως και το τέλος του πρώτου 3μήνου ζωής.

Η πιο σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης της ακοής, σε πρώιμο στάδιο, είναι οι Ωτοακουστικές εκπομπές.

Πρόκειται για μία εξέταση σύντομη και εντελώς, ανώδυνη. Μέσα από έναν ειδικό καθετήρα που τοποθετείται εξωτερικά στον ακουστικό πόρο, στέλνονται ήχοι στον κοχλία του αυτιού, και αυτός ¨απαντάει¨ στέλνοντας προς τα πίσω, ηχητικά σήματα. Κάτι δηλαδή ¨σαν κοχλιακή ηχώ¨.

Αυτοί οι ήχοι που εκπέμπονται εντοπίζονται, καταγράφονται και αναλύονται από έναν ειδικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποτελούν τις Ωτοακουστικές εκπομπές.

Η καταγραφή κατά την εξέταση, των Ωτοακουστικών εκπομπών, αποτελεί 99% ένδειξη, φυσιολογικής ακοής.

Στην περίπτωση που δεν καταγραφούν Ωτοακουστικές εκπομπές, στο ένα ή και στα δύο αυτιά, η εξέταση επαναλαμβάνεται μέχρι την ηλικία των 3 μηνών, και αν εξακολουθεί να υπάρχει αμφιβολία ακολουθεί, περαιτέρω ειδικός διαγνωστικός έλεγχος, ο οποίος, ολοκληρώνεται μέχρι τον 6ο μήνα.

Στη συνέχεια, η αποκατάσταση της ακοής -συντηρητική ή επεμβατική- ανάλογα την περίπτωση, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Όσο πιό έγκαιρα ¨βοηθήσουμε¨ το παιδί ¨να ακούσει¨ τόσο, το συντομότερο θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται, να επικοινωνεί και να εξελίσσει σταδιακά, την ομιλία του.

Ακολούθως, θα μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματά του σε κανονικό σχολείο και θα ενταχθεί φυσιολογικά, σαν ένα ακόμα μέλος της παρέας, στο μικρόκοσμο του σχολικού περίγυρου

Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού θα συμβάλλει τα μέγιστα, στην ψυχική και πνευματική του εξέλιξη, και το αντίστροφο.

Συμπερασματικά, οι Ωτοακουστικές εκπομπές -η πρώτη εξέταση της ακοής- δεν είναι μία ¨επιπλέον εξέταση¨ αλλά, μία εξέταση που αποτελεί αναγκαιότητα, στους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού.

Η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση αποκατάστασης της ακοής, αποτρέπει τις σοβαρότατες συνέπειες στην επικοινωνία και τον λόγο του ¨μικρού ασθενή¨ προσφέροντάς του, το μέγιστο όφελος!