Ανακοινώσεις

Το θερινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων

30/06/2024 22:14
Το θερινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων

Οι επιχειρήσεις εκτός του ιστορικού κέντρου της Ερμούπολης, μπορούν να διατηρήσουν το προηγούμενο θερινό ωράριο.

Shops outside the historical center of Hermoupolis, may keep the previous summer schedule.

Την θερινή περίοδο μπορούν τα καταστήματα προαιρετικά να παρατείνουν το ωράριό τους έως και τις 24:00 από Δευτέρα έως Σάββατο.

During summer season, shops are optionally able to extend their working hours up to 24.00 from Monday to Saturday.

Σε έκτακτες περιπτώσεις (αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, groups κλπ.) όλες οι κατηγορίες καταστημάτων μπορούν να λειτουργούν τις Κυριακές 11.00-20.00 βάση της νομοθεσίας που ισχύει για το εθνικό ωράριο των καταστημάτων.

Occasionally (arrivals of cruise boats and tourist groups) all the shops can be open on Sundays 11.00-20.00 based on the national law for the shop time-table.