Επικαιρότητα

Σύρος: Με στοχευμένες δράσεις το τουριστικό πλάνο για το 2023

Κοινωνία 24/01/2023 09:43
Σύρος: Με στοχευμένες δράσεις το τουριστικό πλάνο για το 2023

Με δράσεις, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την στοχευμένη προβολή του νησιού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάδειξη του Πολιτιστικού και Γαστρονομικού Προϊόντος,τη Δημιουργία Travel Trade Manual και Διενέργεια Ταξιδιών Εξοικείωσης, εγκρίθηκε ομόφωνα χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το τουριστικό πλάνο της Σύρου για το 2023.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Παναγιώτη Κουταβά, το πλάνο που θα υλοποιηθεί από κοινού με την εταιρία Toposophy, έχει προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, με το 50% να αφορά την προβολή του νησιού.

Ο κ. Κουταβάς σημείωσε ότι το 2022, εξαντλήθηκαν οι οικονομικοί πόροι που είχε στη διάθεσή της η Τουριστική Επιτροπή για τις τουριστικές δράσεις, υποστηρίζοντας ότι το τουριστικό πλάνο υλοποιήθηκε σε ποσοστό άνω του 80% με 90%.

Τουριστικό πλάνο 2023

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο «Τουριστικό Πλάνο 2023», λαμβάνουν υπόψη και εναρμονίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, με βάση:

- Τα παραδοτέα και τις κατευθύνσεις του έργου ‘Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Προορισμού και Ανάδειξης της «Ταυτότητας» της Σύρου και Δημιουργία Εικαστικής Ταυτότητας’, όπως αυτό ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022.

- Την πρόβλεψη για την υλοποίηση δράσεων του εγκεκριμένου ‘Σχεδίου Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού’ (ΣΔΠΠ), όπως αυτές προβλέπεται η υλοποίηση τους για το έτος 2023 και αφορούν:

- Την επιχειρησιακή και επικοινωνιακή υποστήριξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης από εξειδικευμένο συνεργάτη
- Την προώθηση και προβολή του προορισμού σε ηλεκτρονικά μέσα και κοινωνικά δίκτυα, καθώς και την ενίσχυση αυτών των ενεργειών μέσω της συνεργασίας με διαμορφωτές της κοινής γνώμης (Influencers)
- Την προώθηση και προβολή του προορισμού μέσω καμπάνιας η οποία θα στοχεύσει σε εξειδικευμένα κοινά ενδιαφέροντος, θα έχει ως στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και θα αναδείξει μεταξύ άλλων τη γαστρονομική παράδοση του νησιού.
- Την προώθηση και προβολή του προορισμού μέσα από Travel Trade κανάλια. Πέρα από τη συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, θα δημιουργηθεί ένας εμπορικός οδηγός (Travel Trade Manual) που θα περιέχει δομημένη πληροφορία σχετικά με το τουριστικό προϊόν του προορισμού. Ο οδηγός αυτός θα αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης τουλάχιστον ενός ταξιδιού εξοικείωσης (Fam Trip) με επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας και στόχευση στην αγορά του εισερχόμενου τουρισμού.

Ανάθεση Επιχειρησιακής και Επικοινωνιακής Υποστήριξης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης σε Εξειδικευμένο Συνεργάτη

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ανάθεση σε εταιρεία συμβούλων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τουριστικής πολιτικής, προώθησης μάρκετινγκ και προβολής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, καθώς και εν γένει στην υλοποίηση δράσεων του ΣΔΠΠ, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για επιχειρησιακή και επικοινωνιακή υποστήριξη στο πλαίσιο του πρώτου χρόνου εφαρμογής του ΣΔΠΠ. Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται αφορούν:

- Ωρίμανση των δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις του ΣΔΠΠ (π.χ. κατάρτιση τεχνικών δελτίων και υπομνημάτων για τους συνεργάτες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης)
- Καταγραφή Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Εμπειριών & Προϊόντων (Syros Tourism Product Portfolio)
- Παροχή κατευθύνσεων για την στρατηγική περιεχομένου στα τουριστικά κανάλια του Δήμου
- - Επικοινωνιακή υποστήριξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (σύνταξη δελτίων τύπου σε μηνιαία βάση)
Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των έργων και σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των 30.000 € (37.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Οργάνωση, Στρατηγική και Ανάπτυξη Περιεχομένου για τα Επίσημα Digital και Social Κανάλια Τουριστικής Προβολής (Syros Island)

- Θα υλοποιηθούν ενέργειες ανανέωσης, βελτιστοποίησης και επικαιροποίησης του website www.syrosisland.gr ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Δήμου για την ανάπτυξη της ταυτότητας του τόπου (Place Brand) και τις κατευθύνσεις για την ορθή χρήση της νέας εικαστικής ταυτότητας (Brand Manual).

Για την ψηφιακή προβολή και προώθηση του προορισμού της Σύρου θα καταρτιστεί στρατηγική περιεχομένου - με συγκεκριμένους πυλώνες ενδιαφέροντος/επικοινωνίας [1. Promotional (Νέα του Δήμου ή του Νησιού ή share από media stories), 2. Educational / Cultural (Αξιοθέατα / Δρώμενα), 3. Community (Local Stories και tips), 4. Entertainment και 5. Engagement / Inspirational (Island Snapshots)]. Ο στόχος είναι τα επίσημα τουριστικά κανάλια του προορισμού να αποτελούν τη βασική πύλη προώθησης περιεχομένου προς διαφορετικά κοινά ενδιαφεροντος όπως ταξιδιώτες που εξετάζουν την προοπτική να επισκεφτούν τον προορισμό πρώτη φορά για διαφορετικούς λόγους (παραθεριστικές διακοπές, ειδικές μορφές τουρισμού, εξ’ αποστάσεως εργασία κ.ά.), επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες, συνεργαζόμενοι φορείς σε τοπικό, υπερτοπικό και διεθνές επίπεδο, επιχειρήσεις από την αλυσίδα αξίας του τουρισμού στη Σύρο, καθώς και οι κάτοικοι και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Συνδυαστικά θα δημιουργηθεί πλάνο ετήσιας προβολής και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη περιεχομένου και εργαλείων επικοινωνίας καθώς και στοχευμένες ενέργειες ψηφιακής προώθησης του τουριστικού προορισμού που αναδεικνύουν τις αξίες και τις εμπειρίες της Σύρου.

- Παράλληλα, θα συνεχιστεί η διαχείριση των λογαριασμών σε Facebook, Instagram και Youtube, ως μέρος του οικοσυστήματος της ιστοσελίδας, ενισχύοντας την εδραίωση και επέκταση μιας ενεργής κοινότητας χρηστών και την αλληλεπίδραση με τους ακολούθους (fans) μέσα από την προγραμματισμένη και στοχευμένη ανάρτηση περιεχομένου που τροφοδοτεί την διάδραση.

Η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

Δημιουργία και διαχείριση μηνιαίου ημερολογίου/calendar (Facebook & Instagram) με έως 3 αναρτήσεις την εβδομάδα σε ελληνικά και αγγλικά κατά μέσο όρο (σύνολο ? 12 posts/μήνα) και διαχείριση του λογαριασμού στο Youtube (π.χ. ανάρτηση videos), σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές ανάπτυξης περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. επιλογή κατάλληλων hashtags ανά ανάρτηση για μεγιστοποίηση της απόδοσης και βελτιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος)

Διαχείριση κοινότητας μελών και διάδραση με τους χρήστες (π.χ. καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχος περιεχομένου των χρηστών, διαχείριση σχολίων, παρακολούθηση αναφορών (mentions και tagging), διάλογος με το κοινό και απαντήσεις σε μηνύματα στο Inbox),

Ανανέωση και επανάχρηση (upcycle) υπαρχόντων υλικών, τόσο φωτογραφιών όσο και βίντεο, με σχετική επεξεργασία (edit) σκηνών, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία.

Αξιοποίηση και διαμοιρασμός ελκυστικού περιεχομένου από άλλους χρήστες (User Generated Content) και λογαριασμούς με σχετικές αναρτήσεις από δρώμενα και πρωτοβουλίες του νησιού καθώς και ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μέσω follow, mention & likes σε άλλες σελίδες

Παρακολούθηση και αναφορά των επιδόσεων βάσει των στόχων με τρεις τουλάχιστον εκθέσεις (μία ανά τέσσερις μήνες), αξιοποίηση των παρατηρήσεων για προσαρμογή και βελτίωση του περιεχομένου και αξιολόγηση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων με την ολοκλήρωση της σύμβασης (π.χ.):

Αριθμός ακολούθων (fans) και επέκταση κοινότητας (Fans Growth & Growth Rate)
Απήχηση και εμφανίσεις (Reach – Impressions)
Δέσμευση χρηστών (Engagement/Engagement Rate)
Οι καλύτερες/ πιο δημοφιλείς αναρτήσεις (Screenshots)

Τέλος, θα υλοποιηθούν δράσεις προβολής σε συνεργασία με διαμορφωτές της κοινής γνώμης και παραγωγούς περιεχομένου (opinion influencers και content creators). Οι εν λόγω δράσεις θα υποστηρίξουν του πιλοτικού προγράμματος σε σχέση με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη του πολιτιστικού & γαστρονομικού προϊόντος της Σύρου, όπως αυτό περιγράφεται στην επόμενη ενέργεια 3.

Η επιλογή των συνεργατών θα γίνει με βάση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά (αριθμός followers, κοινό-στόχος, θεματικές περιεχομένου και ειδικά ενδιαφέροντα, ποιότητα περιεχομένου, άλλες συνεργασίες κ.λπ.). Ο συντονισμός των δράσεων περιλαμβάνει την επιμέλεια των μηνυμάτων προς προβολή και τη σύνδεσή τους με το συνολικό αφήγημα για τον προορισμό, τη σύνδεση του περιεχομένου που θα παραχθεί με επίσημα κανάλια τουριστικής προβολής της Σύρου, ώστε να ενισχυθεί η διάδραση του κοινού των συνεργατών με αυτά, καθώς και τη συλλογή νέου περιεχομένου (φωτογραφίες και βίντεο) που θα αποτελέσει τράπεζα υλικών για μελλοντικές αναρτήσεις στα κανάλια του προορισμού.

O ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των 30.000 € (37.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου και την Ανάδειξη του Πολιτιστικού και Γαστρονομικού Προϊόντος της Σύρου

Η δράση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό πιλοτικού προγράμματος με χρονικό ορίζοντα έναρξης τον Σεπτέμβριο του 2023 και πρωταρχικό στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ο συνδυασμός υπηρεσιών διαμονής και αναψυχής (π.χ. οργανωμένες περιηγήσεις, βιωματικές εμπειρίες γαστρονομικού περιεχομένου, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις) σε ειδικά πακέτα και τιμές θα αποτελέσει σε βάθος χρόνου κίνητρο για την επίσκεψη στη Σύρο σε περιόδους μειωμένης κίνησης. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υποστηριχθεί από συμβεβλημένες συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας συγκεκριμένων υπηρεσιών και της ομοιογενούς επικοινωνίας του προγράμματος. Τα αποτελέσματα του προγράμματος σε επίπεδο υλοποίησης και επιδόσεων θα τύχουν αξιολόγησης με στόχο την επέκταση του προγράμματος σε επόμενα έτη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υποστηριχθεί από καμπάνια για την προώθηση των πακέτων από την ιστοσελίδα www.syrosisland.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτή περιλαμβάνει τις δράσεις προβολής σε συνεργασία με διαμορφωτές της κοινής γνώμης και παραγωγούς περιεχομένου (opinion influencers και content creators) που αναφέρονται στην ενέργεια 2.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα δώσει επίσης έμφαση στην προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και συνταγών, που θα αναδεικνύουν τη γαστρονομική παράδοση του τόπου και τις πολύπλευρες πολιτιστικές επιρροές, ενισχύοντας την τοποθέτηση της Σύρου στην αγορά του γαστρονομικού τουρισμού. Η επιμέλεια και ο σχεδιασμός εδεσματολογίου με αναφορές στα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομική σκηνή θα λάβει χώρα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Εστίασης «Τερψιχόρη», σχετικούς φορείς και επαγγελματίες για την προετοιμασία και την παρουσίαση των συνταγών. Επίσης θα δημιουργηθεί προωθητικό υλικό βάσει του εδεσματολογίου (φωτογραφίες, κείμενα, teaser video) το οποίο θα αξιοποιηθεί για σε συνεργασία με το Περιοδικό «Γαστρονόμος» στην υλοποίηση αφιερώματος σχετικά με τη γαστρονομική παράδοση της Σύρου.

O ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των 25.000 € (31.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δημιουργία Travel Trade Manual και Διενέργεια Ταξιδιών Εξοικείωσης (Fam Trips)

H δράση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εμπορικού οδηγού/εγχειριδίου (Travel Trade Manual) για επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας ο οποίος θα αναδείξει το εύρος, αλλά και τις διασυνδέσεις των υλικών και άυλων πόρων που καθιστούν τη Σύρο ξεχωριστό προορισμό για διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο προώθησης στην αγορά των οργανωμένων πακέτων ταξιδιών, θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια πηγή πληροφόρησης των tour operators και των travel agents και θα διατίθεται σε στοχευμένες ομάδες επαγγελματιών κατά τη διάρκεια Fam Trips, Travel Trade Workshops κ.ά.

Το Travel Trade Manual θα περιέχει δομημένη πληροφορία σχετικά με το τουριστικό προϊόν του προορισμού (π.χ.):

Γράφημα με βασικές χρονολογίες και ορόσημα από την ιστορία της Σύρου
Χάρτη του νησιού με σήμανση των βασικών υποδομών και οικισμών
Επί μέρους χάρτες με σήμανση βασικών τοπόσημων και αξιοθέατων σε πέντε οικισμούς
Πληροφορίες για τους οικισμούς του νησιού\τις κατηγορίες των αξιοθέατων
Τις θεματικές εμπειρίες που απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους επισκεπτών
Το ημερολόγιο των εκδηλώσεων, όπως αυτό ξεδιπλώνεται στη διάρκεια του έτους
Χρηστικές πληροφορίες

Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του Travel Trade Manual θα λάβουν εγκαίρως χώρα ενέργειες για την ενσωμάτωση του προορισμού σε ένα έως τρία ταξίδια εξοικείωσης που διοργανωνουν θεσμικοί φορείς (ΕΟΤ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Marketing Greece) με εκπροσώπους αγορών του εισερχόμενου τουρισμού. Στο πλαίσιο των ταξιδιών εξοικείωσης θα λάβουν χώρα:

Παρουσιάσεις του Travel Trade Manual και παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών για τα στοιχεία και τις εμπειρίες που διαθέτει η Σύρος ως τουριστικός προορισμός
Επισκέψεις σε διαφορετικούς προορισμούς του νησιού και σε επιλεγμένα τοπόσημα-αξιοθέατα.
Συναντήσεις εργασίας με επιχειρήσεις του τοπικού τουριστικού τομέα υπό την ομπρέλα επαγγελματικών συλλόγων και με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών για την άμεση σύναψη συνεργασιών.
Εδραίωση καναλιών επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες επαγγελματίες, για τη δημιουργία θετικής δημοσιότητας και περιεχομένου (offline & online PR, Social Media).
Παρακολούθηση και αξιολόγηση του περιεχομένου και της διοργάνωσης, με βάση προεπιλεγμένους δείκτες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 15.000 € (18.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δαπάνες Διαφήμισης

Μια σειρά από ενέργειες που στόχο θα έχουν την προβολή και προώθηση της Σύρου στο τουριστικό κοινό λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τις αυθεντικές αξίες της. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί παρέχουν τη δυνατότητα σύμβασης με εταιρεία η οποία θα αναλάβει τόσο τη διαφήμιση όσο και την προώθηση της Σύρου για την επερχόμενη τουριστική περίοδο καθώς και εν γένει ενέργειες προβολής και διαφήμισης του προορισμού ανάλογα τόσο με τις προτάσεις που θα υποβληθούν όσο και με τις επικρατούσες συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην προσέλκυση ψηφιακών νομάδων με σκοπό την επέκταση της τουριστικής σεζόν. Στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της Σύρου στο ευρύ τουριστικό κοινό δύναται να δημιουργηθούν άρθρα και θα καταχωρηθούν δημοσιεύματα και βίντεο στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, του νεοκλασικού χαρακτήρα της Ερμούπολης, του μεσαιωνικού χαρακτήρα της Άνω Σύρου και των παραδοσιακών οικισμών του νησιού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € (12.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Η Σύρος θα συμμετάσχει είτε με φυσική είτε με ψηφιακή παρουσία στις πλέον αποδοτικές ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις οι οποίες τίθενται υπό την ομπρέλα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, των εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως του πεζοπορικού, θρησκευτικού, πολιτιστικού. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά οι κύριες ελληνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, στις οποίες θα συμμετάσχει ο Δήμος υπό την ομπρέλα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Ολλανδία-Vakantiebeurs (12-15/01/2023)
Φινλανδία-Matka Nordic Travel Fair (20-22/01/2023)
Γερμανία - ΒΟΟΤ (21-29/01/2023)
ΗΠΑ-New York Times Travel Show (28-29/01/2023)
Βέλγιο - Salon De Vacances (02-05/02/2023)
Ιταλία - BIT (12-14/02/2023)
Ισραηλ - ΙΜΤΜ (14-15/02/2023)
Σερβία -IFT (23-26/02/2023)
Γερμανία - Βερολίνο ΙΤΒ (08-12/03/2023)
Γαλλία – Παρίσι Salon Mondial du Tourisme (16-19/03/2023)
Γαλλία – Παρίσι Salon destination Nature (16-19/03/2023)
Γερμανία – Ντίσελντορφ – Tour Natur (25/08-03/09/2023)
Ηνωμένο Βασίλειο – Λονδίνο WTM (6-8/11/2023)
Θεσσαλονίκη – Philoxenia (Νοέμβριος 2023)
Αθήνα – Ergo Marathon Expo (Νοέμβριος 2023)
Αθήνα – International Tourism Expo Athens (Νοέμβριος 2023)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 4.000 € (4.960 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δαπάνες ανάδειξης της Σύρου μέσω αθλητικών διοργανώσεων

Η συγκεκριμένη δράση αφορά μια σειρά από ενέργειες που στόχο θα έχουν την ανάδειξη του προορισμού της Σύρου στο φίλαθλο κοινό. Η συγκεκριμένη δράση προώθησης παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης του νησιού, μέσα από τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας, ως βασικά κίνητρα κοινωνικής προόδου να αναδεικνύεται η Σύρος τόσο πανελλαδικά όσο και σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο ως ένας τόπος στον οποίο η ιστορία, η πολιτιστική & βιομηχανική κληρονομιά, η λαϊκή παράδοση, η καινοτομία και ο αθλητισμός αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Συριανής κοινωνίας και κουλτούρας.

Συγκεκριμένα προτείνεται η προβολή της εικαστικής ταυτότητας του τόπου (place brand identity) στη φανέλα και στο γήπεδο εντός έδρας αγώνων ομάδων του νησιού που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ολυμπιακά αναγνωρισμένων αθλημάτων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 8.064 € (10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)