Επικαιρότητα

Αντιδράσεις για τη μετακίνηση της προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

Κοινωνία 13/05/2022 15:38
Αντιδράσεις για τη μετακίνηση της προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

"Με αφορμή τις τελευταίες αλλαγές/τοποθετήσεις/μετακινήσεις σε Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με υπομνήματα συναδέλφων μας αλλά και την ενημέρωση του συλλόγου από τα μέλη του, η Διοίκηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μετακίνησε την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων η οποία παράλληλα ασκούσε και καθήκοντα Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και παρά τη θέλησή της όπως ενημερωθήκαμε, τοποθετώντας την ως Γενική Διευθύντρια Μεταφορών και Επικοινωνιών, βάζοντάς την στο «Ψυγείο», μιλώντας από Τεχνική άποψη για όσους γνωρίζουν την ειδικότητα της αλλά και τα αντικείμενα και τις ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων (Αρχικής και Νέας Τοποθέτησης).

Η αδικαιολόγητη αυτή απομάκρυνση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ενός Στελέχους που βρίσκεται επί 37 χρόνια στο χώρο των Δημοσίων Έργων και Μελετών, κατέχοντας τη σημαντικότερη θέση ευθύνης, για λόγους μάλιστα που δεν απορρέουν από υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, και χωρίς παράλληλα να μετακινείται και να εισέρχεται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων, οδηγεί στην περεταίρω αποδυνάμωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κυκλάδων.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι η αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία αυτών.

Επί των παραπάνω έχουμε να τονίσουμε τα εξής:

Η συσσωρευμένη γνώση των στελεχών του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στην παρούσα περίπτωση αποκλειστικά τεχνική, δεν αναπληρώνεται καθόλου εύκολα. Όταν εν μια νυκτί μετακινείται στέλεχος με αυτή την εμπειρία, επ’ ουδενί δεν εξασφαλίζεται ομαλή μετάβαση στη λειτουργία της Υπηρεσίας και προκαλείται διαταραχή λειτουργίας ενός από τους πλέον νευραλγικούς τομείς του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων , η οποία πρόδηλα σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο.
Επιπλέον, η απομάκρυνση του συγκεκριμένου στελέχους και ο τρόπος με τον οποίο έγινε, είναι τουλάχιστον προβληματικός διαδικαστικά και αδόκιμος, καθώς ουδέποτε η Συνάδελφος έλαβε οποιαδήποτε σχετική έγκαιρη ενημέρωση – ειδοποίηση για να εκφράσει την γνώμη της έστω επί αυτής της μετακίνησης.
Η μετακίνηση υπαλλήλων σε αυτά τα επίπεδα διοίκησης της Περιφέρειας ανάμεσα σε διαφορετικές Διευθύνσεις και δει για λόγους άσχετους με την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, πόσο μάλλον όταν δεν ενισχύεται με άλλα στελέχη/υπαλλήλους αντίστοιχης εμπειρίας η υπηρεσία και είναι πλήρως αντίθετη προς τη χρηστή διοίκηση και την αίσθηση δικαίου.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικά στο Νομό Κυκλάδων ο βαθμός υποστελέχωσης είναι τραγικός και κάθε ενέργεια η οποία οδηγεί στην αποδυνάμωση της εμπειρίας αλλά και της αποτελεσματικότητας του στελεχιακού δυναμικού της έχει τεράστιες επιπτώσεις.
Η πολιτική διοίκηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν μπορεί να επαίρεται όταν εφαρμόζει λογικές αιφνιδιαστικών απομακρύνσεων για οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας. Δεν συνάδει άλλωστε και με οποιαδήποτε λογική εφαρμοσμένης διοίκησης οποιουδήποτε σύγχρονου οργανισμού.
Η αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χωρίς καν να ερωτηθούν οι Διευθυντές για τη σκοπιμότητα των μετακινήσεων αυτών ή έστω να προηγηθεί ένας διάλογος για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων της νησιωτικότητας, έχει οδηγήσει αποδεδειγμένα, σε παρόμοιες ατυχείς όπως αποδείχτηκαν ενέργειες, σε σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες του Νομού μας.

Καταλήγοντας, ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου, ότι είμαστε σε επικοινωνία με τη Διοίκηση της Περιφέρειας και προγραμματίζεται συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί και το συγκεκριμένο θέμα".