Γνώμες

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

Γνώμες 21/11/2021 09:13
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

Η Υπεραγία Θεοτόκος, με τη Γέννηση του Κυρίου, έγινε η γέφυρα που μας ένωσε με το Θεό και μεσιτεύει πάντοτε στον Υιό της για τη σωτηρία μας. Ανάμεσα στις Θεομητορικές εορτές είναι και τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε μεταγενέστερα (τον 6ο αιώνα) αλλά στηρίζεται στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία η Παρθένος Μαρία παραδόθηκε από τους γονείς της, ένεκα ευγνωμοσύνης προς το Θεό, στο ναό του Σολομώντα σε ηλικία τριών ετών. Εκεί έμεινε ωσότου μνηστεύθηκε το δίκαιο Ιωσήφ, μέχρι δηλαδή το 14ο έτος της ηλικίας της.

ΨΑΛΜΟΣ 44: «Άκουσον Θυγατερ και ίδε, και κλίνον το ους σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο Βασιλεύς του κάλλους σου, ότι αυτός εστι Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτώ».

Στην εκκλησία ψέλνουμε:

«Σήμερα πραγματοποιείται το προοίμιο (πρώτο στάδιο) του σχεδίου του Θεού και η προκήρυξη της σωτηρίας των ανθρώπων. Η Παρθένος εμφανίζεται με επισημότητα στον ναό του Θεού και διακηρύσσει εκ των προτέρων τον ερχομό του Χριστού. Ας της φωνάξουμε κι εμείς με λαμπρή φωνή: Χαίρε εσύ που εκπληρώνεις τη θεϊκή ευσπλαχνία προς τους ανθρώπους».

(Απολυτίκιο των Εισοδίων της Θεοτόκου)

Εικόνα από: ieramonopatia.gr/psyxofeli/eisodia-tis-theotokoy-ti-akrivos-giortazoyme