Ανακοινώσεις

Ο Πέτρος Ρούσσος ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου

Θρησκεία 16/06/2021 11:13

Μετά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα και αποτελείται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος Πέτρος Β. Ρούσσος

Αντιπρόεδρος Λεονάρδος Ι. Παλαιολόγος

Γενική Γραμματέας Μαρία-Λουΐζα Γ. Ρούσσου

Ταμίας Νικόλαος Ι. Ρούσσος

Έφορος κοινωνικών εκδηλώσεων Μαρία Α. Βουτσίνου

Έφορος θρησκευτικών εκδηλώσεων Μιχαήλ Α. Βουτσίνος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Άννα-Αγνή Α. Βουτσίνου

Εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία των Συνδέσμων Ελλήνων Καθολικών (Ο.Σ.Ε.Κ.) και Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Λεονάρδος Ι. Παλαιολόγος