Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε από το Άμυνας το σχέδιο «LOTUS»…Κατασκευής Μη επανδρωμένου Αεροσκάφους

Κόσμος 16/06/2021 10:44
Εγκρίθηκε από το Άμυνας το σχέδιο «LOTUS»…Κατασκευής Μη επανδρωμένου Αεροσκάφους

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας (9-6-2021) με την οποία εγκρίθηκε το διακρατικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με τίτλο «Low Observable Tactical Unmanned Air System-LOTUS» για τη σχεδίαση και κατασκευή πρωτότυπου, καινοτόμου, μη επανδρωμένου αεροσκάφους για αποστολές επιτήρησης σε τακτικό επίπεδο.

Με την ίδια απόφαση, η σύμβαση για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία με συντονιστή την ελληνική εταιρεία «Intracom DefenseSingle Member S.A.-IDE«.

Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε o γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την υπογραφή της σύμβασης του αναπτυξιακού προγράμματος, «Low Observable Tactical Unmanned AirSystem-LOTUS» μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της κοινοπραξίας ευρωπαϊκών οντοτήτων μεσυντονιστή την εγχώρια εταιρεία «Intracom Defense Single Member S.A.-IDE».

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις οντότητες:

– Intracom Defence Single Member SA (επικεφαλής) (Ελλάδα),
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (Ελλάδα),
– ALTUS LSA (Ελλάδα),
– Carbon Fiber Technologies(CFT) (Ελλάδα)
– Πανεπιστήμιο Πατρών(Ελλάδα),
– Signal Generix(Κύπρος),
– Cyric (Κύπρος)
-GeoImaging (Κύπρος),
– Embention (Ισπανία)
– RHEA(Ολλανδία) και
– Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών-Ηλεκτρονικών Μέσων(ΕΤΗΜ)της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η πρόταση «LOTUS» με συνολικό προϋπολογισμό 9.698.195 ευρώ, θα λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ το ποσό των 8.779.380 ευρώ

. Το υπολειπόμενο ποσό, θα καλυφθεί, από κοινού, από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ποσοστό 85% και 15%, αντίστοιχα. Η πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε μηνών !!