Επικαιρότητα

Σύρος: Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου "Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου"

Κοινωνία 23/02/2021 11:10
Σύρος: Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου "Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου"

Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Λεονταρίτη, η εργολαβική σύμβαση του έργου «Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου».

Το έργο περιλαμβάνει:

· εργασίες καθαρισμού των τάφρων και των ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου,

· καθαρισμό των τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου σε δύο (2) φάσεις στη διάρκεια του έτους.

Η πρώτη φάση θα εκτελεστεί πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και η δεύτερη το φθινόπωρο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών και των πλημμυρικών φαινομένων αντίστοιχα.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσας εργολαβίας εντός εννέα (9) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.