Ανακοινώσεις

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Στόχευση

04/02/2021 12:27
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Στόχευση

 

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ πρόκειται να υλοποιήσει νέα ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις Κυκλάδες, μέσω Τηλεκατάρτισης.

Τμήματα

1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών

2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος

3. Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εκπαιδευτικό επίδομα

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

v Σύνολο ωρών κατάρτισης: 100 / Επιδοτούμενο ποσό 500€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Δικαιολογητικά

Αίτηση συμμετοχής

Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας

Αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης

Αντίγραφο τίτλου Ξένης Γλώσσας

Αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση η οποία εξάγεται ως εξής:

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET > ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIXNET > ΑΠΟΣΤΟΛΗ > ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΕΔΩ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ PDF > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ή πλήρης Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης σε PDF από 01/2002 μέχρι την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι έως και 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης.

Για την απόδειξη της Συνάφειας της Εργασιακής εμπειρίας, απαιτείται Βεβαίωση Εργοδότη που να περιγράφει τον χρόνο απασχόλησης και το αντικείμενο εργασίας στον Τομέα του Περιβάλλοντος.

Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης και Ε4 του Ωφελούμενου (https://employees.yeka.gr/).

Για τους Εργαζόμενους Σε Αναστολή θα πρέπει επιπροσθέτως των παραπάνω να υποβληθεί: Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» της επιχείρησης.

Πληροφορίες και αιτήσεις Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00 στο τηλ. 2281082302 - ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

E-MAIL: info@stoxefsi.gr