Επικαιρότητα

Συνεργασία Δήμου και Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για χορηγία επισιτιστικής ενίσχυσης

Κοινωνία 31/07/2020 13:29
Συνεργασία Δήμου και Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για χορηγία επισιτιστικής ενίσχυσης

Η Οικονομική Υπηρεσίας του Δήμου αποδέχτηκε τη χορηγία διατακτικών επισιτιστικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον Covid-19 προς δικαιούχους για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης στα καταστήματα (σούπερ μάρκετ) που θα οριστούν.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, η ομάδα ΜΠΟΡΟΥΜΕ (αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία “Μπορούμε Saving Food-Saving Lives”) απέστειλε αίτημα συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Είμαστε Οικογένεια -Covid 19” το οποίο εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης Covid19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που αποτελεί και το δωρητή του προγράμματος.

Το κοινωνικό πρόγραμμα αφορά στην προσφορά διατακτικών προς δικαιούχους για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης στα καταστήματα (σούπερ μάρκετ) που θα οριστεί. Οι δικαιούχοι αφορούν κατά προτεραιότητα πληγέντες από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid -19 και δεύτερη προτεραιότητα άλλους ωφελούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η διανομή διατακτικών προς τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις ισόποσες δόσεις κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2020.

Βάσει της πληθυσμιακής κατάταξης, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης έχει επιλεχθεί να λάβει 5 διατακτικές το μήνα, άρα έως το τέλος του έτους 2020 σύνολο 20 διατακτικές. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι η εν λόγω συνεργασία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “Μπορούμε Saving Food – Saving Lives”, θα επιβεβαιωθεί με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας.