Ανακοινώσεις

Υποβολή δήλωσης υπολογισμού τελών

Κοινωνία 27/07/2020 11:59

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, βάσει του Ν. 4647/2019 άρθρο 51 «Ρυθμίσεις σχετικά με Δημοτικά Τέλη», ανακοινώνει ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, καθώς και των ακάλυπτων χώρων των επιχειρήσεων, περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι και 31/08/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και στα τηλέφωνα 2281361038 & 2281361044.