Πληροφορίες

Σύλλογος Εθελοντικής Αιμοδοσίας Σύρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Νοσοκομείο Σύρου
Τηλέφωνο 2281360586
E-mail voutsinos@ath.forthnet.gr

Ώρες λειτουργίας γραφείου: 8:30 - 11:30 καθημερινές