Πληροφορίες

Λιμεναρχείο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο 2281088888, 2281082690
E-mail syros@hcg.gr