Πληροφορίες

ΟΑΕΔ/ΚΠΑ ΣΥΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Kιμώλου 5
Τηλέφωνο 2281088000, 2281081137
Φαξ 2281083757
E-mail kpasyr@oaed.gr
Ιστοσελίδα http://www.oaed.gr