Πληροφορίες

Κέντρο Ιστορικών Μελετών Καθολικής Επισκοπής Σύρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Άνω Σύρος
E-mail episkopisyrou@gmail.com

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Καθολικής Επισκοπής Σύρου (ΚΙΜΚΕΣ) στην Άνω Σύρο, θα είναι καθημερινά ανοικτό από την 1η Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2024 από τις 6:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ. 

Το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Καθολικής Επισκοπής Σύρου (Κ.Ι.Μ.Κ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 1986 από τον Eπίσκοπο Φραγκίσκο Παπαμανώλη και εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου 1987 στους χώρους του πρώην ιεροσπουδαστηρίου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του εκκλησιαστικού συγκροτήματος Αγίου Γεωργίου – Άνω Σύρου. Σκοπός του είναι η συλλογή, μελέτη, αξιοποίηση και προβολή των ιστορικών πηγών σχετικά με την πνευματική κληρονομιά της Σύρου και των Κυκλάδων.

Το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται σε ειδικούς χώρους του Κέντρου περιλαμβάνει: το Αρχείο των Καθολικών Επισκοπών Σύρου και Θήρας καθώς και τμήματα του Αρχείου της Κοινότητας και του Δήμου ΄Ανω Σύρου την περίοδο της Tουρκοκρατίας και του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους (16ος – 19ος αι.) και μας παρέχει, ως ιστορική πηγή, στοιχεία σχετικά με το νησί και πριν τη γέννηση της Ερμούπολης.