Πληροφορίες

ΕΟΠΥΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Πετρίτση και Πλουτάρχου
Τηλέφωνο 2281079205, 2281080925