Πληροφορίες

ΚΤΕΟ Σύρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Κάτω Μάννα
Τηλέφωνο 2281075500
E-mail kteosyrou@gmail.com
Ιστοσελίδα http://www.kteosyrou.gr

Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από το ΚΤΕΟ, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα οδηγού
  • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
  • Φαρμακείο
  • Πυροσβεστήρα
  • Τρίγωνο
  • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποίησης ή μετασκευής)
  • Βεβαίωση περιορισμού ταχύτητας (όταν εμπίπτει για βαρέα οχήματα)
  • Βεβαίωση ταχογράφου (όταν εμπίπτει για βαρέα οχήματα)