Πληροφορίες

Νοσοκομείο Σύρου (Βαρδάκειο & Πρώιο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Γεωργίου Παπανδρέου
Τηλέφωνο 166, 2281360500, COVID-19 22813-60721
Φαξ Ραντεβού 22813 60634 & 22813 60523.