Πληροφορίες

ΕΛΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Πρωτοπαπαδάκη
Τηλέφωνο 2281087875, 2281082590