Πληροφορίες

ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Σουρή
Τηλέφωνο 1050, 2281082444

Βλάβες: 1050