Πληροφορίες

ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Σουρή
Τηλέφωνο 11500, 2281079030

Βλάβες: 11500 -2111900500