Πληροφορίες

Αερολιμένας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο 2281079542 -2281079544

Αερολιμενάρχης: 22810 82255