Πληροφορίες

Αερολιμένας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο 2281087025

1)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

    AEΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 22810-79541

    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 22810-79542

 

2)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ SKYSERV

   22810-87025