Εκδηλώσεις/Events

«Έκθεση Δωρεών» Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης

Πολιτισμός 5/11/2022 - 5/16/2022

Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της «Εκθεσης Δωρεών» που είναι αφιερωμένη στους Δωρητές και στους Χορηγούς του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 19:30

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Ωράριο Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
Διάρκεια: έως 30/11/2022