Επιχειρηματικός κατάλογος

ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΔΕΝΑΞΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κλάδος Ιχθυοπωλεία
Περιοχή Ερμούπολη
Διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 16
Τ.Κ. 84100
Τηλέφωνο 1 2281083721