Επιχειρηματικός κατάλογος

ΜΑΡΙΑ Κ.ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κλάδος Δικηγορικά γραφεία
Περιοχή Ερμούπολη
Διεύθυνση Πετροκοκκίνου 17
Τ.Κ. 84100
Τηλέφωνο 1 2281302209
Κινητό 6937167456
E-mail mmaheridou@gmail.com
Ιστοσελίδα https://www.dik-grafologos.gr

Υπηρεσίες

Α. Εξέταση έγγραφων που αποτελούνται από γραφή που είτε είναι χειρόγραφη είτε μηχανική και μπορεί να περιέχουν υπογραφή/ες προκειμένου να γίνει η:

εξακρίβωση γνησιότητας ή πλαστότητας γραφής/ υπογραφής,

ταυτοποίηση του συντάκτη της αμφισβητούμενης γραφής/ υπογραφής,

ταυτοποίηση εκτυπωτών, γραφομηχανών και σφραγίδων

εξακρίβωση αλλοιώσεων, προσθηκών, τροποποιήσεων, διαγραφών σε αμφισβητούμενα έγγραφα.

Σε κάθε περίπτωση συντάσσονται γραφολογικές εκθέσεις για δικαστική χρήση ή άλλη χρήση. 

Β. Αξιολόγηση και αντίκρουση γραφολογικών εκθέσεων σε περιπτώσεις που έχουν ήδη συνταχθεί άλλες εκθέσεις (δικαστικές πραγματογνωμοσύνες/ ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις).

Γ. Καθαρογραφή παλαιών δυσανάγνωστων χειρόγραφων εγγράφων για ιδιωτική, δικαστική και χρήση στο κτηματολόγιο.

Μέχρι πρόσφατα όλα τα επίσημα έγγραφα που συντάσσονταν ήταν χειρόγραφα λόγω της έλλειψης μηχανικών μέσων. Η καλλιγραφική γραφή που επικρατούσε σε κάθε εποχή σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερο γραφικό χαρακτήρα οποιουδήποτε συντάσσει ένα έγγραφο (συμβολαιογράφου, δικαστή, δικηγόρου κτλ.) καθιστούν πολλές φορές τα έγγραφα αυτά δυσανάγνωστα.

Ιδιαίτερα, τα δυσανάγνωστα χειρόγραφα συμβόλαια είναι κρίσιμα για την απόδειξη της κυριότητας στα ακίνητα και για αυτό  απαιτείται η καθαρογραφή τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε δικαστικά είτε στο κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση επισήμων αντιγράφων δύναται να εκδοθεί ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο για κάθε επίσημη χρήση και απόδειξη του περιεχομένου του εγγράφου.

Αναλαμβάνονται γραφολογικές υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα.

 

Δικαστική Γραφολόγια

Η δικαστική γραφολογία εξετάζει εάν ένα έγγραφο είναι γνήσιο ή πλαστό. Ειδικότερα μελετά το ιστορικό ενός εγγράφου και τον τρόπο προετοιμασίας του.

Έγγραφο για την δικαστική γραφολογία θεωρείται κάθε μέσο όπου μπορεί να αποτυπωθεί γραφή, υπογραφή, ή γράφημα. Ένα έγγραφο μπορεί να έχει δημιουργηθεί είτε με μηχανικά μέσα όπως υπολογιστές, εκτυπωτές, γραφομηχανές κτλ είτε με το χέρι είτε και με τα δύο.

Ο Δικαστικός Γραφολόγος εφαρμόζοντας Επιστημονικές και Τεχνικές μεθόδους, οι οποίες είναι Διεθνώς Αναγνωρισμένες, Επιστημονικά Τεκμηριωμένες και Δικαστικά Παραδεκτές, εξετάζει τα αμφισβητούμενα έγγραφα και το συγκριτικό υλικό προκειμένου να διερευνηθούν γραφολογικά και να εντοπιστούν τα γραφολογικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων θα ακολουθήσει η συγκριτική αντιπαραβολή τους. 

 Συνήθη Έγγραφα

διαθήκες, επιταγές, συναλλαγματικές, συμβόλαια, συμφωνητικά και γενικά κάθε έγγραφο που φέρει χειρόγραφα τμήματα γραφής ή υπογραφής

Βιογραφικό

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,  μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  από το 2003.

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανάλυση Εγγράφων (MSc Document Analysis) του τμήματος Εγκληματολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Λάνκασαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου (School of Forensic and Investigative Sciences, University of Central Lancashire, UK)

Εγγεγραμμένη στους ισχύοντες καταλόγους πραγματογνωμόνων τόσο του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών όσο και των αντίστοιχων υπηρεσιών της περιφέρειας.

Επαγγελματικό Μέλος (MCSFS) της Chartered Society of Forensic Sciences, UK (Εταιρεία Εγκληματολογικών Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου)

Τακτικό Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων Δικαστικών Γραφολόγων Εξεταστών γραφής και Εγγράφων (Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ)?

Συνέδρια - Σεμινάρια

15th Symposium on Questioned Document Examination, Wroclaw, September 19-21, 2012.

2012 Hellenic Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Antifraud Conference, «Η Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Απάτης», Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2012.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαστικής Γραφολογίας, Αθήνα, 22-23 Σεπτεμβρίου 2017.

18th Wroclaw Symposium on Questioned Document Examination, Wroclaw, June 6-8, 2018.

4th Annual Interactive Seminar of International Association of Document Examiners (IADE), August 24-25, 2018.

“The Life Cycle of Electronic Evidence” by ERA, Tallinn, 18-19 September, 2018