Επιχειρηματικός κατάλογος

GALAXY

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κλάδος Ενοικιαζόμενα δωμάτια
Περιοχή Αζόλιμνος
Διεύθυνση Αναλύζης (Οδός Κενδρών)
Τ.Κ. 84100
Τηλέφωνο 1 2281061586
Τηλέφωνο 2 2281061497