Αγγελίες

Το Δ.Σ της Κατοίκον Νοσηλείας Σύρου προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη μιας (1) νοσηλεύτριας ΔΕ καταρχάς για διάστημα τριών μηνών

Ζήτηση Εργασία

Το Δ.Σ του Συλλόγου προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη  μιας (1) νοσηλεύτριας ΔΕ καταρχάς για διάστημα τριών μηνών και ενδεχομένως για μεγαλύτερο εντός των επομένων 12 μηνών, αναλόγως των αναγκών του Συλλόγου.

Απαραίτητο προσόν να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Οποιαδήποτε εμπειρία θα προσμετρήσει θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail του Συλλόγου katoikonsyrou1995@gmail.com το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουνίου 2024