Αγγελίες

Η αρχιτεκτονική ομάδα, Chorografoi, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με έδρα τα γραφεία της, στην Ερμούπολη της Σύρου

Ζήτηση Εργασία
Η αρχιτεκτονική ομάδα, Chorografoi, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με έδρα τα γραφεία της, στην Ερμούπολη της Σύρου

"Η αρχιτεκτονική ομάδα, Chorografoi, με έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας στα νησιά των Κυκλάδων, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με έδρα τα γραφεία της, στην Ερμούπολη της Σύρου.   

Παροχές :    

άριστες συνθήκες εργασίας   
προοπτικές εξέλιξης   

Ζητούμενα :    

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού    
3+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας    
Εμπειρία σε στατικά προγράμματα    
Γνώση cad και λοιπών σχεδιαστικών προγραμμάτων   
Αίσθηση ευθύνης, ομαδικό πνεύμα    
Ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον των Κυκλάδων και ικανότητα απόκρισης υπό πίεση   

 

Βιογραφικά και δείγμα δουλειάς : careers@chorografoi.gr "