Αγγελίες

Ζητείται καμαριέρα από το Ξενοδοχείο Ερμής για 12μηνη απασχόληση

Ζήτηση Εργασία
Ζητείται καμαριέρα από το Ξενοδοχείο Ερμής για 12μηνη απασχόληση

Ζητείται καμαριέρα από το Ξενοδοχείο Ερμής για 12μηνη απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944 275571 (10:00 - 14:00)