Αγγελίες

Το κέντρο φυσικοθεραπείας MTS αναζητά άτομα για την θέση: Φυσικοθεραπευτή, Βοηθού φυσικοθεραπείας, Καθαρίστριας (τετράωρο πρωινές ώρες)

Προσφορά Εργασία
Το κέντρο φυσικοθεραπείας MTS αναζητά άτομα για την θέση: Φυσικοθεραπευτή, Βοηθού φυσικοθεραπείας, Καθαρίστριας  (τετράωρο πρωινές ώρες)

Το κέντρο φυσικοθεραπείας MTS προσφέρει εργασία και αναζητά άτομα για την θέση:

Φυσικοθεραπευτή
Βοηθού φυσικοθεραπείας
Καθαρίστριας (τετράωρο πρωινές ώρες)

Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοικοι Σύρου, να έχουν συστατικές επιστολές και γνώση αγγλικών

Τα βιογραφικά να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtsyros@gmail.com και να συνοδεύονται με φωτογραφία .