Αγγελίες

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, μελετητής για μόνιμη συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα την Σύρο

Ζήτηση Εργασία

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, μελετητής για μόνιμη συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα την Σύρο. Εμπειρία & γνώση σχεδιαστικών και στατικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί. Επικοινωνία archsyros@gmail.com