Ανακοινώσεις

Η Σοφία Λούβαρη πρόεδρος του ομίλου « η Σοφία της παράδοσης»

Κοινωνία 15/05/2019 10:38

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στον Όμιλο « η Σοφία της παράδοσης» την 1η Απριλίου 2019, τα εκλεγέντα μέλη αυτού συνήλθαν σε σώμα ως εξής:

1) ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ , πρόεδρος

2) ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ, αντιπρόεδρος

3) ΣΑΝΤΙΝΑ ΔΕΝΑΞΑ, γραμματέας

4) ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΤΡΙΤΗ, ταμίας

5) ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ, μέλος

Εκπρόσωπος του Ομίλου ορίζεται η κα ΛΟΥΒΑΡΗ ΣΟΦΙΑ