Επικαιρότητα

Νέα πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό LABQUALITY για το Τμήμα της Αιμοδοσίας

Υγεία 23/02/2021 08:13
Νέα πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό LABQUALITY για το Τμήμα της Αιμοδοσίας