Αγγελίες

Κυρία αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένων και καθαρισμό σπιτιών και γραφείων και μαγαζιών

Ζήτηση Εργασία

Κυρία αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένων και καθαρισμό σπιτιών και γραφείων και μαγαζιών.

Τηλ. επικ. 6988067814 & 6986305164