Αγγελίες

Ζητείται υπάλληλος για το κατάστημα της Nuga Best Σύρου

Προσφορά Εργασία

Ζητείται υπάλληλος για το κατάστημα της Nuga Best Σύρου άνω των 25 ετών με ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα λόγου και επικοινωνίας, με γνώσεις επί των πωλήσεων και χειρισμού υπολογιστή.

Αποστολή βιογραφικού στο email:nugabestsyros1@gmail.com.

Τηλ. επικ. 22810-82952